דירקטוריון המשכן


דירקטוריון המשכן

עו"ד אלי נכט - יו"ר הדירקטוריון וסגן ראש העיר

גב' רונית זוהר - חברת דירקטוריון

גב' סנדרה תורג'מן - חברת דירקטוריון

גב' אתי לוגסי - חברת דירקטוריון

סיגל דאי - חברת דירקטוריון

מאיר אברג'ל - חבר דירקטוריון

אלברט אקרמן - חבר דירקטוריון

אילן בן עדי - חבר דירקטוריון

ד"ר יחיאל לסרי - חבר דירקטוריון

מר אריה מימון - ועדת ביקורת

מר דוד יעקב - ועדת ביקורת


ד"ר אריה אזולאי -משקיף

גבי כנפו-משקיף

חיים שושן-משקיף

מלי היימן-משקיפה

בני מסיכה-משקיף

ירון דגן- מבקר פנים

עו"ד טלי בן סימון- יועמ"ש

רו"ח ישי אמקייס- רו"ח מבקר


?